The Unspoken Word 

Apapat Jai-in Glynn

15.06.2019 - 07.07.2019 

ความเสียดาย มักจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนปฏิเสธจะพูดถึงหรือเผชิญหน้ากับมัน และจากเหตุผลดังกล่าว กลายเป็นว่าคำเหล่านั้นที่ไม่ได้ถูกพูดถึง เป็นคำพูดที่สื่อเรื่องราวสำคัญอันบอกถึงตัวตนของคนผู้นั้นได้อย่างลึกซึ้งที่สุด ถึงแม้จะถูกซ่อนไว้ก็ตาม

ไม่ว่าจะเป็นความเสียใจจากเหตุการณ์ซึ่งตนได้กระทำลงไป หรือแม้กระทั่งความเสียดายในสิ่งที่ตนเองไม่ได้ทำก็ตาม นับว่าเป็นความเสียดายทั้งสิ้น การได้ทำความรู้จักตัวตนของผู้คนผ่านบทเรียนชีวิตที่เป็นเสมือนคำสารภาพแสดงให้เห็นถึงส่วนที่ลึกที่สุดของคนผู้นั้นได้ ความทรงจำที่ถูกขุดค้นขึ้นมาอีกครั้งจากลิ้นชักความคิดนำเสนอสิ่งที่มากกว่าเพียงตาเห็นจากภายนอก 

นิทรรศการนี้นำประสบการณ์ความเสียดาย 16 เรื่อง พร้อมกับรูปภาพของสิ่งของซึ่งเป็นเสมือนหลักฐานของเหตุการณ์มานำเสนอเป็นครั้งแรก เรื่องราวเหล่านี้ไม่เคยได้รับการเปิดเผย, พูดถึง หรือเล่ามาก่อน เพื่อสร้างพื้นที่ของความทรงจำ พื้นที่ของการค้นพบ และพื้นที่แห่งการสำรวจความเป็นมนุษย์ในทศวรรษของเรานี้

     Regrets, in a way, it is considered as an issue that most of us deny confronting with or talk about. Therefore, it appears to be a word that was unspoken it is the stories which never been told. Unspoken words are usually the most important as they are the hidden secrets or the truth it is a key to explore people’s mind through their decisions and consequences that come with it. 

     Regret can describe not only the aversion for an action that has been committed but also, the regret of inaction that is a people’s wish to do something in the past. Exploring people’s life lesson through their sincere confession is a trigger of memory which leads to what deeply lies beneath inside us than what we present ourselves to the world. Hopefully, a number of honest regrets convey by the contributors in this show, can give a hopeful message to those who drowned in blue. 

 

   This exhibition brings sixteen regretful stories from both perspectives of actions of ordinary people pairing with everyday life object (in Photograph format) owned by them as a witness of regret matter reveal to the public sight for the first time to create a space of extraordinary remembrance, discovery and examination of us, the humans of today. 

10 Years Time Capsule

Project 

Artist / Apapat Jai-in Glynn

23.06.2019 / 30.06.2019 /

07.07.2019

10 years Time capsule project  เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ

“ The unspoken word ” ที่เล่าเรื่องราวความเสียดายในชีวิตของคน 16 คน ผ่านภาพถ่ายและถ้อยคำสารภาพออกมาในรูปแบบนิทรรศการศิลปะเชิง สังคมศาสตร์ เป็นเหมือนการสำรวจความเป็นมนุษย์ในศตวรรษของเรานี้

โดยโปรเจกต์ยาวสิบปีนี้ เราอยากเชิญชวนผู้คนมาร่วมบันทึกเรื่องราว ส่งต่อบทเรียนถึงตนเองหรือคนที่เรารักในอนาคต รวมทั้งบันทึกความเป็นไปในสังคมที่กำลังเผชิญอยู่ เรื่องราวเหล่านี้จะถูกปิดผนึกไว้เป็นเวลา 10 ปี และเราจะเปิดแคปซูลนี้พร้อมกันในวันที่ครบกำหนด

     

     

    10 years time capsule project is a collaborative activity hosted by Kinjai Contemporary and The Unspoken Word exhibition. We invite the public to write a letter to their future self and store it in a jar for 10 years, hoping that we will gather again to open it together in the year 2029 to see how much we have changed through these little jars.