"แค่นี้ไม่เห็นต้องคิดเงิน" วิวาทะที่มักถูกตั้งคำถาม และวิพากษ์ในวงสังคมของกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพอย่าง ศิลปินรวมถึงดีไซเนอร์อิสระ 

คินทอล์ค จึงอยากชวนทุกคนมาร่วม เปิดมุมมองดังกล่าวที่น่าสนใจกับ พัทธ ยิ่งเจริญ ศิลปินและอาจารย์พิเศษ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

“That’s so easy, Can you do it for free?” This quote usually questioning and criticized among the circle of artists and freelance designers.

KinTalk want to invite you to sharing and thinking about this topic with Patt Yingjaroen. Artist and instructor at faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts.